duminică, 4 mai 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 11835 ha
Intravilan: 383,63 ha
Extravilan: 11452 ha
Populatie: 1796
Gospodarii: 652
Nr. locuinte: 650
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 2
Numele localitatilor aflate in administratie:
Dorobanţu, Cîrjelari, Meşteru, Fântâna Oilor
Asezarea geografica:
Localitatea se află situată în sud-vestul judeţului Tulcea
La 75 km de Municipiul Tulcea şi la 41 km de oraşul Măcin
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Activitati economice principale:
Cultura cerealelor şi creşterea animalelor
Exploatarea zăcămintelor de calcar din zonă
Comerţ
Evenimente locale:
2 sărbători religioase:
Înălţarea Domnului, pentru Biserica Veche
Sfânta Maria Mare - 15 august pentru Biserica Nouă
Facilitati oferite investitorilor:
Sprijin pentru concesionarea terenurilor din domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale în condiţii avantajoase pentru investiţii, inclusiv pentru exploatarea potenţialului eolian din zonă sau pentru împădurit
Proiecte de investitii:
Amenajarea unor ferme zootehnice de tip european de către fermieri prin Programul SAPARD, precum şi unităţi de procesare a produselor
Pietruire drum comunal Dorobanţu-Cârjelari-Gen. Praporgescu
Alimentare cu apă satul Melteru
Pietruire drumuri comunale şi săteşti
Modernizare parc, cămin cultural